“Przez ciernie do gwiazd – W stronę najjaśniejszej z Gwiazd” – konkurs literacki

konkurs (1)

Serdecznie zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w powiatowym  konkursie  literackim  o św. Maksymilianie  dla  uczniów szkół  podstawowych powiatu oświęcimskiego

Przez ciernie do gwiazd – W stronę najjaśniejszej z Gwiazd

PATRONAT KONKURSU

J.E.Ks. bp. Roman Pindel- Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Marian Gołąb OFM Conv -Prowincjał Krakowskiej Prowincji Franciszkanów, Wójt Gminy Oświęcim

ORGANIZATORZY KONKURSU

Szkoła Podstawowa im. św. Maksymiliana Kolbego w Harmężach

Centrum św. Maksymiliana Kolbego w Harmężach

TEMATYKA KONKURSU:

 1. Napisz kartkę z dziennika/pamiętnika Rajmunda Kolbe-chłopca uzdolnionego matematycznie, który marzy o podróży w przestrzeń kosmiczną.
 2. W liście do kolegi/koleżanki przedstaw dokonania św. Maksymiliana -człowieka zainteresowanego naukami ścisłymi, nowoczesną technologią, środkami komunikacji społecznej.
 3. Przez ciernie do gwiazd… Opisz wybrane wydarzenie z życia św. Maksymiliana, które odnosi się do tej sentencji.
 4. Napisz legendę o Ojcu Maksymilianie -człowieku pełnym pasji i marzeń.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs adresowany jest dla uczniów klas IV –VIII szkół podstawowych  Powiatu Oświęcimskiego.
 2. Uczeń pisze pracę literacką na jeden wybrany temat i prezentuje go  w twórczy, ciekawy sposób z zachowaniem wyznaczników danej formy wypowiedzi.
 3. Tekst napisany przez uczestnika konkursu musi być pracą samodzielną, autorską.
 1. Praca literacka nie może być wcześniej publikowana, nagradzana.
 2. Niedozwolone jest oddawanie prac będących kombinacją różnych tekstów.
 3. Praca literacka powinna być dostarczona do Organizatora Konkursu w formie wydruku komputerowego; objętość tekstu 1-3 strony formatu A4, standardowy margines: 2,5 cm; nagłówek i stopka: 1,5 cm; czcionka Times New Roman 12; odstępy między wierszami: 1,5.
 4. Pracę konkursową należy podpisać słownym godłem, czyli dowolnym hasłem (np.„ Radość”), które ma zastąpić prawdziwe imię i nazwisko uczestnika; tym samym Godłem powinna być podpisana osobna koperta zawierająca kartę zgłoszenia . Koperta powinna być załączona wraz z pracą ucznia.
 5. Pisząc pracę literacką np. list uczestnik konkursu może posługiwać się pseudonimem bądź zmienić swoje dane (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania), w celu zachowania pełnej anonimowości; pozwoli to na obiektywną ocenę prac przez Jury.
 6. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Na prace czekam  do 4 XII  2018 r.. Autorzy najciekawszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Organizatorów.

Wioleta Guzdek