Razem możemy więcej!

ogłoszenie dla rodzica

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska jest organizatorem ruchu społecznego na rzecz edukacji. Jego działalność opiera się na pracy swych członków i wolontariuszy realizujących program Stowarzyszenia w jednostkach terenowych.

Nasza jednostka – Społeczny Komitet przy Szkole Podstawowej nr 11 w Oświęcimiu został powołany w 2006 roku i działa na rzecz pomocy dzieciom uczęszczającym do tej szkoły. Społeczny Komitet realizuje cele statutowe Stowarzyszenia poprzez gromadzenie środków finansowych, rzeczowych pochodzących z dobrowolnych
świadczeń podmiotów prawnych i osób fizycznych. Między innymi w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w tym wspierania wysiłków lokalnych społeczności na rzecz szkół, prowadzących do poprawy warunków nauczania
i wychowania poprzez: zakup pomocy dydaktycznych, doposażenie i zwiększenie księgozbioru bibliotek szkolnych, dofinansowanie małych remontów i modernizacji placówek edukacyjnych oraz organizację
konkursów przedmiotowych, turniejów i zawodów sportowych.

Wiemy, że wszyscy pragniemy, aby nasze dzieci uczęszczały do szkoły z radością, bezpiecznie, a przede wszystkim spędzały czas w przyjaznym otoczeniu. W związku z tym My – Rodzice wykorzystując swoją siłę i doświadczenie stwórzmy naszym
dzieciom wspaniałe warunki rozwoju i edukacji.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie, jeśli chcecie Państwo wnieść
swój wkład w stworzenie przyjaznych i twórczych warunków edukacji swoim dzieciom – uczniom Szkoły Podstawowej nr 11 w Oświęcimiu, prosimy o wsparcie w realizacji powyższych
celów. Zapraszamy do wstąpienia w szeregi Członków naszego Stowarzyszenia.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Danuta Skrzypecka                                                       Robert Płaczek

Deklaracja_czlonkowska SPSM