Rozpoczęcie roku szkolnego

WITAJCIE W SZKOLE!

W dniu 2 września 2013 roku w Szkole Podstawowej nr 11 o godzinie 11.30 odbyła się ważna uroczystość.
Do grona społeczności szkolnej przyjętych zostało 71dzieci, które w obecności rodziców i zaproszonych gości zostały pasowane i złożyły uczniowskie ślubowanie.

Jest to ważna chwila w życiu każdego pierwszaka. Pasowania przy pomocy wielkiego, symbolicznego ołówka dokonała dyrektor szkoły pani Danuta Skrzypecka. Potem odbył się pierwszy „szkolny egzamin”, czyli uczniowie odpowiadając na postawione pytania ślubowali być dobrymi uczniami, kolegami, Polakami. Wszyscy otrzymali pierwsze pamiątkowe dyplomy.

Nowych uczniów powitali ich starsi koledzy z kas III, którzy przygotowali krótki program artystyczny oraz życzyli pierwszakom powodzenia.

Pod opieką wychowawców uczniowie rozeszli się do klas.
W naszej szkole przyjęto do:

  • klasy Ia wychowawca pani Małgorzata Kałka – 24 uczniów
  • klasy Ib wychowawca pani Jadwiga Kocurek – 26 uczniow
  • klasy I c wychowawca pani Jolanta Toporczyk – 21 uczniów

„Czołem pierwszaki, powodzenia!”