Rubikowy zawrót głowy

W oświęcimskiej „Jedenastce” od dłuższego już czasu prowadzona jest akcja „Bezpieczny korytarz”. Była to odpowiedź nauczycieli na problem nękający wszystkie chyba podstawówki, a dotyczący nadmiernego hałasu na przerwach oraz okiełznania niespożytej energii uczniów, która może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Nauczyciele wpadli na pomysł, aby zorganizować dzieciom różnorodne, atrakcyjne zajęcia podczas przerw i wykorzystać ich energię w pozytywny sposób. Zaproponowali więc uczniom zorganizowane zabawy ruchowe, taniec, spotkania z bajką, kącik relaksacyjny, zabawy komputerowe i logiczne i inne.

Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę, bowiem wyraźnie obniżył się poziom hałasu na przerwach, a uczniowie czują się bezpiecznie i chętnie uczestniczą w międzylekcyjnych zajęciach, wybierając takie, na jakie w danym dniu mają ochotę. Jednym z najchętniej wybieranych zajęć było układanie kostki Rubika, a opiekunką oraz instruktorką była nauczycielka matematyki Izabella Krzanak. W krótkim czasie kostka Rubika opanowała „Jedenastkę”. Słynna od lat zabawa logiczna stała się pasją wielu uczniów, którzy „zarażali” nią swoich kolegów. Sympatyczne było to, że te dzieci, które szybciej opanowały różne metody układania kostki, uczyły inne, które potrzebowały więcej czasu. Przy okazji umacniały się koleżeńskie więzi, rodziły się przyjaźnie. Zupełnie niepostrzeżenie „Jedenastka” została „Rubikową” potęgą, co udowodniła stając się organizatorem i gospodarzem powiatowego konkursu „Rubikowy zawrót głowy”.

Konkurs odbył się 27 maja 2014 roku, a okazją była 40 rocznica wynalezienia kostki Rubika. Wzbudził ogromne zainteresowanie. Gimnazja i szkoły podstawowe z całego powiatu przysłały swoich przedstawicieli, ale najliczniej reprezentowana była oczywiście Szkoła Podstawowa nr 11. Zgłoszono 60 uczestników. Każdy z nich podejmował trzy próby jak najszybszego ułożenia kostki. Spośród trzech wyników odrzucano najsłabszy, a z pozostałych dwóch liczono średnią arytmetyczną. Rywalizacja miała bardzo gorący przebieg. Zawodników dopingowali zarówno koledzy, jak i nauczyciele. Po podliczeniu wyników okazało się, że najszybciej kostkę Rubika układał Tomasz Rosiek z Gimnazjum Gminnego nr 2 w Zaborzu (18,16 s) i to on otrzymał nagrodę główną – Puchar Dyrektora Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich, który wręczyła mu osobiście Pani Barbara Rokowska Dyrektor ZSiPM. Drugie miejsce zajął Bartłomiej Olejarz z SP 11 (19,59 s), a trzecie Adam Malicki również z SP 11 (22,6 s). Drużynowo także triumfowali uczniowie „Jedenastki”.

Konkurs „Rubikowy zawrót głowy” odbył się w serdecznej atmosferze. Organizatorzy postarali się, aby uczestnicy i ich opiekunowie dobrze się czuli. Nad całością czuwała Izabella Krzanak wspierana przez nauczycieli wychowania fizycznego. Mamy nadzieję, że konkurs ten stanie się początkiem miłej tradycji, w którą zaangażuje się jeszcze więcej „pozytywnie zakręconych” osób…

galeria zdjęć