Spotkanie z rodzicami przyszłych uczniów klas 1

ogłoszenie dla rodzica

Zapraszamy rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasie I w roku szkolnym 2019/2020 na spotkanie organizacyjno – informacyjne, które odbędzie się:

16 V 2019r. o godz. 1700 w sali 41.

W programie:

  1. Wystąpienie Pani Dyrektor – p. D. Skrzypecka
  2. Specyfika pracy z dziećmi klas I – III
  3. Prezentacja podręczników oraz zapoznanie z wyposażeniem ucznia klasy I
  4. Wystąpienie pedagoga szkolnego
  5. Przydział dzieci do poszczególnych klas oraz przedstawienie wychowawców

Danuta Skrzypecka

dyrektor szkoły