Spotkanie z rodzicami uczniów przyszłych klas I

ogłoszenie dla rodzica

Zapraszamy rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasie I w roku szkolnym 2016/1017 na spotkanie organizacyjno – informacyjne, które odbędzie się

24 V 2016r. o godz. 1700 w sali 41.

W programie:

  1. Wystąpienie Pani Dyrektor i prezentacja multimedialna o szkole – p. D. Skrzypecka
  2. Specyfika pracy z dziećmi klas I – III
  3. Prezentacja podręczników oraz zapoznanie z wyposażeniem ucznia klasy I
  4. Omówienie pracy świetlicy, w tym opieka w czasie dowozu dzieci do szkoły
  5. Wystąpienie pedagoga szkolnego
  6. Wystąpienie logopedy szkolnego
  7. Funkcjonowanie biblioteki szkolnej
  8. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej
  9. Listy klas i przedstawienie wychowawców klas

Dyrekcja szkoły