Tydzień Kultury Języka Polskiego

Drodzy Uczniowie

Przed nami wielkie święto języka ojczystego pt. „Tydzień Kultury Języka Polskiego”, które odbędzie się w dniach 10-18 czerwca 2021r. Podczas trwania tego tygodnia będziecie mogli wziąć udział w ciekawych konkursach polonistycznych, które zostały zaplanowane dla uczniów na poszczególnych poziomach .

Cele konkursów:

– popularyzacja czytania wśród dzieci,

– propagowanie wartościowej literatury,

– zwrócenie uwagi na poprawne posługiwanie się piękną polszczyzną,

– rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,

-budowanie systemu wartości i kształtowanie postawy odpowiedzialności i asertywności,

-rozbudzanie kreatywności i pomysłowości uczniów oraz umiejętności interpretacyjnych i aktorskich

UCZNIOWIE KLAS IV !!!

Jeśli lubisz czytać baśnie…

Bliscy są Ci baśniowi bohaterowie…

Chciałbyś sprawdzić swoją wiedzę o tych utworach…

to… zapraszamy Cię serdecznie do udziału w konkursie „W świecie baśni”.

Baśnie, które trzeba przeczytać do konkursu „W świecie baśni”:

• baśnie z podręcznika

• H. Ch. Andersen „Calineczka”, „Brzydkie kaczątko”, „Nowe szaty cesarza”, „Królowa Śniegu”,

„Dziewczynka z zapałkami”, „Księżniczka na ziarnku grochu”

• J. i W. Grimm „Królewna Śnieżka”, „Kopciuszek”, „Czerwony Kapturek”

• Ch. Perrault „Kot w butach”

• H. Sienkiewicz „Bajka”

UCZNIOWIE KLASY V!!!

Literatura wywodzi się z mitu. Znajomość wierzeń Greków i Rzymian jest zatem nieodzowna, by zrozumieć, co twórcy antyczni chcieli przekazać swoim czytelnikom, słuchaczom, widzom. Proponujemy Wam konkurs mitologiczny pt.” W gościnie na Olimpie”.Aby wziąć udział w konkursie , powinniście znać tematykę mitów omawianych na lekcjach :

  • „Prometeusz”
  • „Syzyf”
  • „ Demeter i Kora”
  • „ Dedal i Ikar”

oraz związki frazeologiczne wywodzące się z mitologii greckiej,np. koń trojański; podstawowe pojęcia związane z mitologią np. co to jest cyklop, ambrozja itp.

Konkurs będzie miał formę testu z różnymi typami zadań.

UCZNIOWIE KLAS VI!!!

Wam proponujemy konkurs pięknego czytania. Uczniowie przygotowują do konkursu fragment wybranego utworu epickiego. Prezentacja nie może być dłuższa niż 4 minuty. W sytuacji uzyskania przez uczniów takiej samej ilości punktów uczestnicy konkursu wylosują i zaprezentują przed jury tekst z puli przygotowanej przez organizatora. Termin konkursu:16 czerwca.

Kryteria oceniania:

  • technika czytania: płynność, poprawność artykulacji głosek,dykcja;
  • środki artystycznego wyrazu,oryginalność interpretacyjna:pauzowanie, tempo jako środek ekspresji, modulacja głosu,akcent zdaniowy, mimika,ewentualny gest, kontakt z odbiorcą

UCZNIOWIE KLAS VII I VIII !!!

Zadanie konkursowe:

– wymyślenie hasła promującego czytelnictwo w sposób zachęcający, promujący, edukacyjny lub pouczający.

Zasady:

– format plakatu z hasłem: min. A2,

– praca wykonana ręcznie.

Ocena.

Pod uwagę będą brane:

– pomysłowość, oryginalność oraz adekwatność do tematu konkursu,

– estetyka wykonania pracy.

Nagrody.

Zwycięzcy poszczególnych konkursów otrzymają dyplomy oraz nagrody niespodzianki.

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w poszczególnych konkursach powinni zgłosić się do nauczycielek języka polskiego (do 8 czerwca 2021r.)

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU UCZNIÓW WSZYSTKICH KLAS.