Tydzień Kultury Języka Polskiego

konkurs (1)

Drodzy Uczniowie

Przed nami wielkie święto języka ojczystego pt. „Tydzień Kultury Języka Polskiego”, które odbędzie się w dniach 16 – 20 maja 2022r. Podczas trwania tego tygodnia będziecie mogli wziąć udział w ciekawych konkursach polonistycznych, które zostały zaplanowane dla uczniów na poszczególnych poziomach .

Cele konkursów:

– popularyzacja czytania wśród dzieci,

– propagowanie wartościowej literatury,

– zwrócenie uwagi na poprawne posługiwanie się piękną polszczyzną,

– rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,

-budowanie systemu wartości i kształtowanie postawy odpowiedzialności i asertywności,

-rozbudzanie kreatywności i pomysłowości uczniów oraz umiejętności interpretacyjnych i aktorskich

UCZNIOWIE KLAS IV !!!

Będziecie mogli wykazać się walecznością i znajomością poprawnej pisowni w ortograficznej corridzie. Dla Was przygotowany jest konkurs ortograficzny. Odbędzie się on w poniedziałek 16 maja o godzinie 11 50 w sali nr 41. Życzymy Wam zwycięstwa w walce z ortograficznymi „bykami”.

UCZNIOWIE KLASY V!!!

Literatura wywodzi się z mitu. Znajomość wierzeń Greków i Rzymian jest zatem nieodzowna, by zrozumieć, co twórcy antyczni chcieli przekazać swoim czytelnikom, słuchaczom, widzom. Proponujemy Wam konkurs mitologiczny pt.” Z wizytą na Olimpie”.Aby wziąć udział w konkursie , powinniście znać tematykę mitów omawianych na lekcjach :

  • „Prometeusz”
  • „Syzyf”
  • „ Demeter i Kora”
  • „ Dedal i Ikar”
  • „Tułaczka Odyseusza”
  • stworzenie świata
  • postacie bogów i dziedziny życia, którymi się opiekowali

oraz związki frazeologiczne wywodzące się z mitologii greckiej,np. koń trojański; podstawowe pojęcia związane z mitologią np. co to jest cyklop, ambrozja itp.

Konkurs będzie miał formę testu z różnymi typami zadań. Odbędzie się we wtorek 17 maja o godzinie 8 55 w sali nr 16. Niech olimpijski laur zdobędzie najlepszy !!!

UCZNIOWIE KLAS VI – VIII !!!

Wam proponujemy konkurs „ Z poprawną polszczyzną na co dzień”. Zmierzycie się ze zdaniami najeżonymi pułapkami językowymi. Konkurs wyłoni mistrza poprawności językowej !!!

Do tego konkursu chętnych uczniów zapraszamy w piątek 20 maja o godzinie 10 50 do sali nr 33.
Ponadto zachęcamy Was również do połączenia wiedzy językowej z umiejętnościami artystycznymi. Prosimy o wspólne wykonanie (na zajęciach z wychowawcą lub na języku polskim):

Klasy IV – V – plakatu przedstawiającego w zabawny sposób wybrane związki frazeologiczne;

Klasy VI – VIII – lapbook’a do wybranej lektury obowiązkowej.

Prace te będą również oceniane w konkursie „Klasa z klasą”.

Zasady:

– format plakatu: min. A2,

– praca wykonana ręcznie.

Ocena.

Pod uwagę będą brane:

– pomysłowość, oryginalność oraz adekwatność do tematu konkursu,

-bogactwo informacji,

– estetyka wykonania pracy.

Nagrody.

Zwycięzcy poszczególnych konkursów otrzymają dyplomy oraz nagrody niespodzianki.

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w poszczególnych konkursach powinni zgłosić się do nauczycielek języka polskiego (do 13 maja 2022 r.)

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU UCZNIÓW WSZYSTKICH KLAS !!!

ŻYCZYMY SUKCESÓW I DOBREJ ZABAWY !!!