Ubezpieczenie uczniów

Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw zaleceniom KNF i MEN dotyczącym zawierania ubezpieczeń szkolnych, proponujemy ubezpieczenie bez angażowania placówki, gdzie rodzic indywidualnie decyduje o wyborze wariantu, sam zgłasza dziecko do ubezpieczenia on-line, wszelkie niezbędne dokumenty otrzymuje na wskazany adres e-mail, a płatność odbywa się elektronicznie w formie bezgotówkowej.

Dla uczniów z Państwa szkoły przygotowaliśmy link, który uwzględnia rabat 10 zł.

INTERRISK – ubezpieczenie na każdą kieszeń, do wyboru 8 wariantów ze składką od 24.50 zł rocznie.

https://www.e-nfs.pl/code/mailingtn/teyt

Zamieszczenie linku na stronie www szkoły ułatwia rodzicom uczniów dostęp do tańszej oferty. Polecane jest także przekazanie linku rodzicom poprzez dziennik elektroniczny lub przez wychowawców klas. Jeżeli decyzje o wyborze ubezpieczenia podejmuje Rada Rodziców, wskazane byłoby przekazanie jej linku do zrabatowanej oferty.
W zał. interaktywna ulotka.

Jak przystąpić do ubezpieczenia? KROK 1: Zapoznaj się z ofertą i wybierz odpowiedni dla Twojego dziecka/ dzieci wariant.
KROK 2: Wybierz przycisk „Ubezpiecz się”.
KROK 3: Podaj swój adres mailowy, prześlemy Ci Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Zapoznaj się z nimi.
KROK 4: Wypełnij formularz. Okres ubezpieczenia rozpocznie się od dnia następnego po przystąpieniu do ubezpieczenia. Warunkiem rozpoczęcia ochrony jest opłacenie składki za ubezpieczenie na wskazane konto.
KROK 5: Składkę możesz opłacić bezpośrednio przez PAYu lub standardowym przelewem, na indywidualny numer konta, który otrzymasz od nas w mailu o tytule Deklaracja Ubezpieczenia.
KROK 6: Wyślemy do Ciebie maila z informacją o wybranym zakresie ubezpieczenia, wysokości składki, okresie ubezpieczenia, sposobie i terminie płatności składki.
KROK 7: Po opłaceniu składki otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający ochronę.

Ubezpieczenie NNW szkolne obejmuje wypadki w domu i w szkole, na podwórku i na lekcjach, podczas zajęć pozaszkolnych, na wycieczkach, a nawet na wakacjach. Wszystkie warianty zawierają wyczynowe uprawianie sportu. Ubezpieczamy małe i duże dzieci oraz studentów do 25 roku życia. Ubezpieczenie NNW działa 7 dni w tygodniu 24 h na dobę na całym świecie.

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszam do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00

Pozdrawiamy serdecznie

POL Brokers Sp. z o.o.
wyłączny pełnomocnik Narodowego Funduszu Składkowego

InterRisk NNW