„W świecie baśni” – konkurs czytelniczy dla uczniów klas IV

basnie_klasyczne_roz2_300dpi

Uczniów klas czwartych serdecznie zapraszamy, by sprawdzili swoją znajomość baśni i wzięli udział w konkursie „ W świecie baśni”. Konkurs odbędzie się 18 marca 2016 roku o godz. 8 00
w jadalni szkolnej.

Cele konkursu:
• Propagowanie czytelnictwa wśród uczniów,
• Kształcenie umiejętności odbioru dzieł literackich,
• Budzenie wrażliwości na prawdy moralne, które zawierają baśnie,
• Sprawdzenie wiedzy uczniów przez zabawę.

Regulamin

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV.
2. Konkurs ma formę pisemną. Składa się z ośmiu części (pytania otwarte, zamknięte, typu „prawda-fałsz”, rozpoznawanie baśniowych rekwizytów ,rozpoznawanie fragmentów baśni, zagadki, krzyżówka).
3. Sprawdzana będzie znajomość następujących baśni:
– baśnie z podręcznika
– H. Ch. Andersen: „Calineczka”, „Brzydkie Kaczątko”, „Nowe szaty cesarza”, „Królowa Śniegu”, „Dziewczynka z zapałkami”, „Księżniczka na ziarnku grochu”
– J. I W. Grimm: „Królewna Śnieżka”, „Kopciuszek”, „Czerwony Kapturek”
– Ch. Perrault: „Kot w butach”
– H. Sienkiewicz: „Bajka”.

Pytania będą też dotyczyć cech baśni jako gatunku literackiego.

4. Konkurs zostanie rozegrany 18 marca o godz. 8 00 w jadalni szkolnej i będzie trwał 45 minut.
5. Za udział w konkursie uczeń otrzymuje 5pkt zachowania, a za zdobycie 1.,2. i 3. miejsca przewiduje się 15 pkt oraz dyplom i nagrodę książkową. Ponadto zwycięzca otrzyma cząstkową ocenę celującą z języka polskiego.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia :)