Ważne!!!

ogłoszenie dla rodzica

Szanowni Państwo!

ZE WZGLĘDU NA PRAWIDŁOWĄ ORGANIZACJĘ PRACY
ŚWIETLICY SZKOLNEJ, PROSIMY O ODBIERANIE DZIECI
W PODANYCH PORACH:
11.30-11.45
12.30-12.45
13.30-13.45
14.30- 17.00
DZIĘKUJEMY