Ważne!!!

ogłoszenie dla rodzica

Rodzice,Uczniowie,

Prosimy o logowanie się do Librusa każdego dnia od 16 – 25.03.2020. Nauczyciele codziennie pomiędzy godz. 8.00 a 9.00 będą wyznaczali zadania do realizacji dla dzieci, a w godz. 9.00 – 11.00 będą dostępni online dla rodziców oraz uczniów. W tych godzinach będzie można skontaktować się z nauczycielem oraz zadać pytania dotyczące wyznaczonych zadań. Pedagodzy, bibliotekarz oraz nauczyciele w -fu będą przesyłali materiały, które będzie można wykorzystać do zagospodarowania czasu wolnego dzieci.
#zostańwdomu