WSPÓLNE ŚPIEWANIE PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH W OCK

???????????????????????????????

W ramach obchodów Święta Niepodległości dnia 9 listopada 2016 r.  w sali widowiskowej Oświęcimskiego Centrum Kultury, grupa uczniów i uczennic z kl. 5a i 6a naszej szkoły, brała udział w koncercie „Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych”  tworząc kilkudziesięcioosobowy chór wraz z uczniami siedmiu innych szkół oświęcimskich: podstawowych i gimnazjalnych. Koncert ten przeszedł już do tradycji, a realizowany jest w ramach  24 edycji projektu “Młodzież pamięta” w 98. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.
Podczas tej uroczystości chóry wspólnie zaśpiewały 7 pieśni patriotycznych:

  1. „Wojenko, wojenko”
  2. „O mój rozmarynie”
  3. „Przybyli ułani”
  4. „Rozkwitały pąki białych róż”
  5. „Piechota”
  6. „Marsz Polonia”
  7. „Pierwsza Brygada”.

 

Każda pieśń była poprzedzona słowem wiążącym, wzmianką o autorach, bohaterach i historii pieśni.

Na imprezę przybyli zaproszeni goście: władze miejskie wraz z prezydentem miasta Januszem Chwierutem, kombatanci, dyrektorzy szkół, uczniowie reprezentujący szkoły podstawowe, gimnazjalne oraz licea, a także mieszkańcy Oświęcimia. Wszyscy uczestnicy otrzymali śpiewniki patriotyczne i chętnie włączali się do wspólnego śpiewu.

Przed koncertem podczas przerwy udało nam się jeszcze odwiedzić galerię „Tyle światów”, w której nastąpiło oficjalne otwarcie wystawy pt. „ Chrzest Polski w ilustracjach”  z udziałem zaproszonych gości, w tym prezydenta Janusza Chwieruta.

Na wystawie uczniowie obejrzeli  prace powstałe podczas Ogólnopolskiego Pleneru Ilustratorów, który odbył się w 2015 roku w Krasnobrodzie, pt. “Chrzest Polski w ilustracjach”, m.in. takich autorów, jak: Artur Gołębiowski, Hanna Grodzka-Nowak, Andrzej Heidrich, Mikołaj Kamler, Zbigniew Kołaczek, Donat Kowalski, Aleksandra Kucharska-Cybuch, Halina Kuźnicka, Bartłomiej Kuźnicki.
Autorami ponad 100 ilustracji są wybitni polscy artyści – laureaci wielu nagród, przedstawiciele różnych prądów, kierunków, kilku pokoleń, którzy od ponad trzydziestu lat przyjeżdżają do Krasnobrodu na środowiskowe spotkania twórcze – Ogólnopolskie Plenery i Warsztaty Ilustratorów. W 2015 roku tematem spotkania artystów była 1050. rocznica Chrztu Polski. Źródłem wiedzy i inspiracji dla artystów były średniowieczne kroniki, podania i legendy oraz dzieła wybitnych polskich pisarzy, poetów, myślicieli.
W dniu 11 listopada uczniowie naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym wzięli udział w uroczystościach z okazji 98 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Rozpoczęła je msza święta za Ojczyznę w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych Księży Salezjanów, poprzedzona wspólnym śpiewem pieśni patriotycznych w wykonaniu chórów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, w tym też oczywiście naszego zespołu 11 – nastki.

Po mszy św. nastąpiło przejście parady patriotycznej z udziałem mieszkańców ulicami Starego Miasta w kierunku Placu Kościuszki i złożenie kwiatów pod obeliskiem Niepodległości przy ul. Dąbrowskiego. Na Placu Tadeusza Kościuszki po odegraniu Hymnu Państwowego i wystąpieniu Prezydenta Miasta nastąpiło złożenie kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza przez przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, organizacji, stowarzyszeń, szkół, w tym naszej szkoły oraz organizacji społecznych. Była to cenna lekcja patriotyzmu dla naszych uczniów.

Galeria zdjęć