XX Ogólnopolski Konkurs Polskiej Poezji Religijnej “Pierścień św. Kingi”

konkurs (1)

Eliminacje szkolne do konkursu recytatorskiego

„PIERŚCIEŃ ŚW. KINGI”

odbędą się 16 listopada 2016r. o godz.8:00 w bibliotece .

Regulamin:

1.W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 4-6.

2. Uczestnik przygotowuje recytację z pamięci jednego utworu poetyckiego o tematyce religijnej.

3.Czas recytacji nie może przekroczyć 3 minut.

4.Kryteria oceny:

Jury konkursu oceni występy uczestników biorąc pod uwagę następujące kryteria:

  • dobór repertuaru

  • interpretacja utworu

  • kultura słowa

  • ogólny wyraz artystyczny (prosimy o nieużywanie strojów teatralnych i rekwizytów).

Serdecznie zachęcamy uczniów do udziału w konkursie

Wioleta Guzdek