Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

ogłoszenie dla rodzica

W czasie przerwy świątecznej, szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo – wychowawcze wg następującego harmonogramu:
23.12 w godz. 7.00 – 15.00
24.12 w godz. 7.00 – 12.00
27.12 w godz. 7.00 – 15.00
30.12 w godz. 7.00 – 15.00
31.12 w godz. 7.00 – 12.00