Zebrania z rodzicami 16 listopada

ogłoszenie dla rodzica

16 listopada 2015r.

ZEBRANIA godz. 16.00

kl. II e – mgr Barbara Puchajda – s. 42

ZEBRANIA godz. 16.30

kl. I c – mgr Marta Mazgaj – s. 48
kl. I d – mgr Danuta Herma – s. 30
kl. I e – mgr Magdalena Huber – s. 47
kl. II a – mgr Katarzyna Chowaniec – s. 41
kl. II b – mgr Ewa Pawlica – s. 40
kl. II c – mgr Dorota Radomska – s. 46
kl. II d – mgr Beata Masny – s. 45
kl. III a – mgr Małgorzata Kałka – s.27
kl. III b – mgr Jadwiga Kocurek – s. 44
kl. III c – mgr Jolanta Toporczyk – s.29

ZEBRANIA godz. 17.30

kl. I a – mgr Małgorzata Żądło – s. 44
kl. I b – mgr Jadwiga Paw – s. 48