Zebrania z rodzicami

ogłoszenie dla rodzica

25 maja 2015r.
(poniedziałek)

ZEBRANIA godz. 16:00
kl. I a – mgr Katrzyna Chowaniec – 27.05.2015 s. 40
kl. I b – mgr Ewa Pawlica– s. 40
kl. I e – mgr Barbara Puchajda – s. 42
kl. II c – mgr Jolanta Toporczyk – s. 45

ZEBRANIA godz. 16:30
kl. I c – mgr Dorota Radomska – s. 46
kl. III a – mgr Danuta Herma – s. 47
kl. III b – mgr Jadwiga Paw – s. 48

ZEBRANIA godz. 17:00

kl. II b – mgr Jadwiga Kocurek – s. 44
kl. I d – mgr Beata Masny – s. 45
ZEBRANIA godz. 17:30
kl. II a – mgr Małgorzata Kałka – s. 46

KONSULTACJE Z PEDAGOGIEM – godz. 16:30 – 18:30

ZEBRANIA godz. 17:00 – 18:00
KONSULTACJE godz. 18:00 – 19:00

kl. IV a – p. Joanna Graca – s. 48 – 28.05.2015 – 16:15
kl. IV b – mgr Joanna Kotlarczyk – s. 25
kl. IV c – mgr Małgorzata Górowicz – s. 31
kl. IV d – mgr Aleksandra Krawczyk – s. 32
kl. V a – mgr Izabella Krzanak – s. 33
kl. V b – mgr Beata Latko – s. 27
kl. V c – mgr Wioleta Guzdek – s. 30
kl. VI a – mgr Magdalena Kopala – s. 26
kl. VI b – mgr Zdzisława Rosiek – s. 29
kl. VI c – mgr Małgorzata Piecha – s. 14

mgr Tomasz Korzeniowski – s. 26
mgr Renata Drewniak – s. 27
mgr Małgorzata Gawron – s. 28 – pokój nauczycielski
mgr Elżbieta Kurzak – s. 40
mgr Magdalena Moc – s. 15
mgr Magdalena Myśliwiec – s. 14
mgr Artur Nagi – s. 28 – pokój nauczycielski
mgr Marek Wasztyl – s. 28 – pokój nauczycielski
mgr Monika Wiecheć – s. 14
mgr Agata Wrona – s. 41