Zebrania z rodzicami – klasy 1-3

ogłoszenie dla rodzica

Zebrania z rodzicami 7 marzec 2016r.

Godz.16.00
kl. II e – mgr Barbara Puchajda – s. 42
Godz.16.30
kl. I c – mgr Marta Mazgaj – s. 48
kl. I d – mgr Danuta Herma – s. 47
kl. I e – mgr Magdalena Huber – s. 30
kl. II a – mgr Katarzyna Chowaniec – s. 40
kl. II b – mgr Ewa Pawlica – s. 26
kl. II c – mgr Dorota Radomska – s. 33
kl. II d – mgr Beata Masny – s. 31
kl. III a – mgr Małgorzata Kałka – s.46
kl. III b – mgr Jadwiga Kocurek – s. 44
kl. III c – mgr Jolanta Toporczyk – s.45

Zebrania w klasach trzecich rozpoczną się
od spotkania z p. Dyrektor o godz. 16.30 w sali nr 41.

Godz. 17.30`
kl. I a – mgr Małgorzata Żądło – s. 41
kl. I b – mgr Jadwiga Paw – s. 48

Dyżur dyrektora:
p. D. Skrzypecka godz.17.00-18.30
Dyżur wicedyrektora:
p. M. Wiktorska- Sobczyk 15.00-17.00