Zebrania z rodzicami klasy IV-VI

ogłoszenie dla rodzica

10 maja 2016

ZEBRANIA godz. 17:00
KONSULTACJE godz. 18:00 – 19:00

kl. IV a – mgr Zdzisława Rosiek – s. 29
kl. IV b – mgr Monika Wiecheć – s. 25
kl. V a – mgr Claudia Dudkiewicz – s. 40
kl. V b – mgr Joanna Kotlarczyk – s. 26
kl. V c – mgr Małgorzata Górowicz – s. 31
kl. V d – mgr Aleksandra Krawczyk – s. 32
kl. VI a – mgr Izabella Krzanak – s. 33
kl. VI b – mgr Beata Latko – s. 27
kl. VI c – mgr Wioleta Guzdek – s. 30
Dyżur dyrektora:
10 maja 2016r.
mgr Danuta Skrzypecka – 17:00 – 18:30

10 maja 2016r.
mgr Grażyna Marchalewicz – 17.00-18.30

Konsultacje godz. 18.00-19.00

mgr  Renata Drewniak – s. 14

mgr  Małgorzata Gawron – s. 28 – pokój nauczycielski

mgr Magdalena Kopala – s. 41

mgr  Tomasz Korzeniowski – pokój nauczycielski

Pani Aleksandra Mazur – s. 40

mgr  Magdalena Myśliwiec – s. 14

mgr  Artur Nagi – s. 28 – pokój nauczycielski

mgr  Marek Wasztyl – s. 28 – pokój nauczycielski

mgr  Monika Wiecheć – s. 15

mgr Magdalena Moc – s. 15