Zmiany w planie lekcji klas 4-8

ogłoszenie dla rodzica

Od 10 lutego niewielkim zmianom ulega plan lekcji klas 4-8. Uprzejmie prosimy zainteresowanych o zapoznanie się ze zmianami.

Plan lekcji klasy 4-8