Zmiany w podziale godzin od 20 listopada

ogłoszenie dla rodzica

Od 20 listopada niewielkim zmianom ulega podział godzin w klasach 4-7. Uczniowie proszeni są o zapoznanie się ze zmianami.

Podział godzin klas 4-7 od 20 listopada