Bezpłatna pomoc prawna

Zachęcamy do zapoznania się z treścią pisma o bezpłatnej pomocy prawnej oferowanej przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu. (Pisownia oryginalna)

Szanowni Państwo, 

w ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym w Oświęcimie w związku z realizacją zadania publicznego tj. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej zwracamy się z prośbą o pomoc przy rozpowszechnieniu informacji o możliwości skorzystanie z bezpłatnej pomocy prawnej przez mieszkańców Powiatu Oświęcimskiego.

Na naszej stronie internetowej www.dogma.org.pl w szczególności w zakładce “Powiat Oświęcimski”: http://dogma.org.pl/lokalizacje/powiat-oswiecimski/ znajdują się wszystkie informacje nt. świadczenia usług z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej na terenie m.in. Oświęcimia oraz materiały edukacyjne tj. poradniki prawne oraz filmy w formie wykładów i poradników. Będziemy dozgonnie wdzięczni za ich udostępnienie i rozpowszechnianie na Państwa stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Naszym celem jest dotarcie do jak najszerszego grona osób, które potrzebują pomocy prawnej.

Jednocześnie zachęcamy do śledzenia naszego profilu na Facebooku: www.facebook.com/stowarzyszeniedogma

Z poważaniem,

Marta Banaś