Pokaż wszystkie aktualności

Remont placu zabaw – zakaz korzystania z wszelkich urządzeń

ogłoszenie dla rodzica

Szanowni Państwo,

z przyczyn od nas niezależnych remont placu zabaw rozpocznie się w listopadzie 2022 roku. W związku z tym plac zabaw jest wyłączony z użytkowania ze względów bezpieczeństwa. Bardzo prosimy o niekorzystanie z urządzeń.

Dyrektor szkoły

Ubezpieczenie uczniów

Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw zaleceniom KNF i MEN dotyczącym zawierania ubezpieczeń szkolnych, proponujemy ubezpieczenie bez angażowania placówki, gdzie rodzic indywidualnie decyduje o wyborze wariantu, sam zgłasza dziecko do ubezpieczenia on-line, wszelkie niezbędne dokumenty otrzymuje na wskazany adres e-mail, a płatność odbywa się elektronicznie w formie bezgotówkowej.

Dla uczniów z Państwa szkoły przygotowaliśmy link, który uwzględnia rabat 10 zł.

INTERRISK – ubezpieczenie na każdą kieszeń, do wyboru 8 wariantów ze składką od 24.50 zł rocznie.

https://www.e-nfs.pl/code/mailingtn/teyt

Zamieszczenie linku na stronie www szkoły ułatwia rodzicom uczniów dostęp do tańszej oferty. Polecane jest także przekazanie linku rodzicom poprzez dziennik elektroniczny lub przez wychowawców klas. Jeżeli decyzje o wyborze ubezpieczenia podejmuje Rada Rodziców, wskazane byłoby przekazanie jej linku do zrabatowanej oferty.
W zał. interaktywna ulotka.

Jak przystąpić do ubezpieczenia? KROK 1: Zapoznaj się z ofertą i wybierz odpowiedni dla Twojego dziecka/ dzieci wariant.
KROK 2: Wybierz przycisk „Ubezpiecz się”.
KROK 3: Podaj swój adres mailowy, prześlemy Ci Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Zapoznaj się z nimi.
KROK 4: Wypełnij formularz. Okres ubezpieczenia rozpocznie się od dnia następnego po przystąpieniu do ubezpieczenia. Warunkiem rozpoczęcia ochrony jest opłacenie składki za ubezpieczenie na wskazane konto.
KROK 5: Składkę możesz opłacić bezpośrednio przez PAYu lub standardowym przelewem, na indywidualny numer konta, który otrzymasz od nas w mailu o tytule Deklaracja Ubezpieczenia.
KROK 6: Wyślemy do Ciebie maila z informacją o wybranym zakresie ubezpieczenia, wysokości składki, okresie ubezpieczenia, sposobie i terminie płatności składki.
KROK 7: Po opłaceniu składki otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający ochronę.

Ubezpieczenie NNW szkolne obejmuje wypadki w domu i w szkole, na podwórku i na lekcjach, podczas zajęć pozaszkolnych, na wycieczkach, a nawet na wakacjach. Wszystkie warianty zawierają wyczynowe uprawianie sportu. Ubezpieczamy małe i duże dzieci oraz studentów do 25 roku życia. Ubezpieczenie NNW działa 7 dni w tygodniu 24 h na dobę na całym świecie.

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszam do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00

Pozdrawiamy serdecznie

POL Brokers Sp. z o.o.
wyłączny pełnomocnik Narodowego Funduszu Składkowego

InterRisk NNW

Komunikat MEN

ogłoszenie dla rodzica

Wprowadzenie od 1 września 2022 r. przepisów umożliwiających przejście na naukę zdalną w sytuacji zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa uczniów z powodów nadzwyczajnych np. wichury, zalania szkoły, nie stanowi podstaw do rezygnacji z realizacji zadań własnych gminy, w szczególności z organizacji zaopatrzenia w ciepło jakiejkolwiek placówki edukacyjnej na obszarze gminy.

Przepisy o możliwości zawieszenia zajęć na czas oznaczony odnoszące się do niskich temperatur lub zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów funkcjonują od 2003 r. Regulują sytuacje nieprzewidziane, o charakterze losowym, natomiast nie zwalniają i nie mogą być pretekstem dla organu prowadzącego do rezygnacji z obowiązków określonych w przepisach prawa.

Funkcjonowanie szkół a kryzys energetyczny

W sytuacji problemów związanych z realizacją zadań własnych gminy zwracamy się do dyrektorów szkół i innych placówek edukacyjnych o kontakt z kuratorami oświaty i poinformowanie o zaistniałych problemach.

Rząd RP przygotował szereg rozwiązań osłonowych m.in. dla jednostek systemu oświaty. Przewidziane są rekompensaty, dodatki, zamrożenie cen gazu, a także środki dla jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie wzrostu cen energii, zakupu opału.

Nie widzimy przesłanek do tego, aby organy prowadzącego rezygnowały ze stacjonarnego funkcjonowania placówek w związku ze wzrostem cen energii czy brakiem opału.

Działania osłonowe dla JST

W celu łagodzenia kryzysu energetycznego, Rząd RP podejmuje działania osłonowe. Dzięki rozwiązaniom przyjętym w ustawie z  26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, do końca 2023 r. m. in. szkoły, przedszkola będą korzystać z zamrożonych cen gazu.

Ponadto Rząd  ma do przekazania jeszcze w tym roku dodatkowe 13,6 mld zł na zadania publiczne, w tym  z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła. Środki samorządy mogą przeznaczyć na bieżącą działalność, w tym funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych. Gminy dostaną od 2,9  mln zł, powiaty  od 6,1 mln zł, a województwa od 32,7 mln zł. Sejm 2 września br. przyjął nowelizację ustawy o dochodach JST, w której znalazły się te rozwiązania.

Przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają w sezonie grzewczym – od października do kwietnia  rekompensaty za poniesione koszty wzrostu cen ciepła i  podgrzania wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej – m.in. szpitali czy szkół. Działania te są możliwe dzięki rozwiązaniom przyjętym przez Sejm 2 września br. w nowelizacji ustawy o dochodach JST.

Jednostki systemu oświaty otrzymają jednorazowy dodatek na pokrycie 40 proc. wzrostu kosztów ogrzewania za sezon za zakupiony: węgiel kamienny, brykiet, pelet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego, pelet drzewny, inny rodzaj biomasy, gaz skroplony LPG, olej opałowy, wykorzystywany do ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich działalności statutowej. Wniosek o dodatek będzie można złożyć do 30 listopada 2022 r. Gmina na rozpatrzenie i wypłatę będzie miała maksymalnie miesiąc. Ta rekompensata jest możliwa dzięki przyjętej nowelizacji ustawy  z 2 września br. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła.

 

Biuro Ministra MEiN

Grypa a dzieci

ogłoszenie dla rodzica

Szanowni Państwo,

niebawem rozpocznie się okres jesienno-zimowy, a co się z tym wiąże, większa zachorowalność wśród dzieci i młodzieży na wszelkiego rodzaju choroby. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z poniższą ulotką.

GRYPA a Dzieci,

 

Euro Week

ogłoszenie dla rodzica

Już po raz trzeci nasza szkoła organizuje wyjazd na Euro Week. Jest to pięciodniowy obóz językowy, który odbywa się w Kotlinie Kłodzkiej. Zajęcia są prowadzone w formie  interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń przez
szkoleniowców Europejskiego Forum Młodzieży. Dzięki temu dzieci przez cały pobyt mają kontakt z żywym językiem, my nauczyciele pełnimy jedynie funkcję opiekuńczą.
Za każdym razem wyjazdy te cieszą się dużą popularnością wśród uczniów, a ilość miejsc jest mocno ograniczona. Jeśli Państwa dziecko chce przeżyć niesamowitą przygodę, wspaniale się bawić, a przy tym wiele nauczyć, zapraszamy do zapisów.
Termin koniec października lub początek listopada.
Koszt 750 złotych (transport, noclegi, wyżywienie, całodniowe warsztaty języka angielskiego, plus atrakcja w drodze powrotnej).

Ubezpieczenie indywidualne dla uczniów

ogłoszenie dla rodzica

Poniżej oferta ubezpieczenia dla uczniów wystosowana przez firmę Generalli.

Komunikat_GENERALI

Szkola_

Biała Szkoła w Małe Ciche

biała szkoła

DLA UCZNIÓW KLAS 4-8!!!!!

BIAŁA SZKOŁA

Termin: 12 – 16.12. 2022
Miejsce: Małe Ciche

W cenie:

– dojazd do Małego Cichego,
– pięciodniowe zakwaterowanie w ośrodku OW PASTERNIK
– szkolenie narciarskie w grupach max 10 osobowych dla początkujących oraz doskonalących jazdę prowadzone przez instruktorów narciarstwa  – mgr wychowania fizycznego
-smaczne wyżywienie z 3 posiłkami dziennie
-wypożyczenie sprzętu narciarskiego – pełny komplet: narty, buty, kijki, kask
-5 dniowy karnet narciarski na ośrodek Małe Ciche  ( 2 wyciągi krzesełkowe 4 osobowe, 1 wyciąg talerzykowy, 1 wyciąg taśmowy)
-pamiątkowe medale oraz upominki od parku rozrywki Energylandia
-całodobowa opieka wychowawcza kadry nauczycielskiej oraz instruktorskiej
– zawody narciarskie z nagrodami w ostatni dzień białej szkoły

CENA: 1199 zł
ZALICZKA: 250 zł ( płatna do pana Wojciecha Stachury)
Liczba miejsc: 50

Szkoła pełna talentów? To właśnie my!!!

85500011229_09062022

Zebrania z rodzicami

zebrania

Szanowni Państwo, zapraszamy na pierwsze w nowym roku szkolnym zebranie rodziców z wychowawcami klas.

Klasy 1-4  środa godz. 17.00

Klasy 5-8 czwartek godz. 17.00

Serdecznie zapraszamy

 

 

Obiady

ogłoszenie dla rodzica

Szanowni Państwo,

obiady dla uczniów rozpoczną się od 7 września. Wszelkie informacje przekaże intendent szkoły poprzez Librus.

1 2 3 43