Dni wolne

ogłoszenie dla rodzica

Dyrektor szkoły informuje, że dniami dodatkowo wolnymi od zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2015/2016 są:

14 października 2015 r. (środa – Święto KEN ),

5 kwietnia 2016 r. (wtorek – sprawdzian na zakończenie szkoły podstawowej),

21 czerwca 2016 r. (wtorek – przygotowanie zakończenia roku szkolnego).

Dodatkowo informuję, że dni 2 maja i 27 maja 2016 r. będą odpracowane w następujących terminach:

2 maja 2016 r. (poniedziałek)- odpracowany w dniu 9 kwietnia 2016 r. wg planu zajęć z poniedziałku,

27 maja 2016 r. (piątek) – odpracowany w dniu 21 maja 2016 r. – Rajd rowerowy połączony z festynem „Rowerowa Majówka”.

W dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze – czynna świetlica szkolna od 6:30 do 17:00.

z poważaniem Danuta Skrzypecka
dyrektor szkoły