Ubezpieczenie NNW w roku szkolnym 2015/2016

ogłoszenie dla rodzica

W dniu 21 IX 2015 r. Rada Rodziców Szkoły wybrała ofertę PZU w zakresie ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie jest całkowicie dobrowolne. Szczegóły oferty znajdują się tutaj.