Grafik zajęć online!

keyboard-886462_640

Drodzy Rodzice!

Wprowadzamy grafik zajęć online, który otrzymacie od wychowawców. Zajęcia online będą prowadzone przez każdego nauczyciela zgodnie z podanym rozkładem. Rozumiemy, że nie zawsze istnieje możliwość uczestnictwa dziecka w tych zajęciach, dlatego też prosimy nie martwić się jeżeli uczeń nie weźmie udziału w lekcji online. Uważamy, że zajęcia w czasie rzeczywistym ułatwią dzieciom rozwiązywanie zadań, a rodziców odciążą w pracy z dzieckiem. Nadal pozostajemy przy ustalonym sposobie wyznaczania materiału do realizacji, czyli:
1.TERMINARZ
2.WIADOMOŚCI
3.MODUŁ ZADANIA
W czasie zajęć online nie pojawi się nic innego niż materiał, który nauczyciel wskaże w TERMINARZU, tak aby dzieci, które nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach online nic nie traciły i nie miały poczucia wykluczenia cyfrowego.
Przypominamy tym uczniom, którzy nie zalogowali się jeszcze do swoich szkolnych skrzynek, aby w miarę możliwości zrobili to bez zbędnej zwłoki. Uczestnictwo w zajęciach online w Google Classroom nie jest możliwe bez uprzedniego uruchomienia swojej szkolnej skrzynki.
Wychowawcy oraz pomoc techniczna dostępna na techniczne@sp11oswiecim.pl z chęcią udzielą pomocy w pierwszym logowaniu do skrzynek. Wszyscy nauczyciele uczestniczą w zebraniach Rady Pedagogicznej online zatem wykorzystując własne doświadczenie w spotkaniach online udzielą pomocy w obsłudze Google Classroom.