Ważne ogłoszenia!!!

ogłoszenie dla rodzica

24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację rozporządzenia na mocy którego do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka nadal będzie odbywać się na odległość. Ponadto, dyrektor CKE wydał komunikat w sprawie harmonogramu egzaminów. Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br.
W głównym terminie:
1. język polski – 16 czerwca 2020 r.
(wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 17 czerwca 2020 r.
(środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 18 czerwca
2020 r. (czwartek) – godz. 9:00
W terminie dodatkowym:
1. język polski – 7 lipca 2020 r.
(wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 8 lipca 2020 r.
(środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 9 lipca
2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty do 31 lipca 2020 r.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń do 31 lipca 2020 r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym do 31 lipca 2020 r.