Karta zapisu dziecka na świetlicę

Rodziców zainteresowanych zapisem dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2022/23 prosimy o złożenie w sekretariacie wypełnionej karty zapisu. Karta jest do pobrania na stronie internetowej szkoły i w sekretariacie.

karta zapisu 22-23

Pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci z klas 1-3, obojga rodziców pracujących.

Obowiązek wypełnienia karty mają również rodzice dzieci (klasy 1-8), które przebywają w świetlicy podczas lekcji religii, na którą nie uczęszczają.

Kompletne karty, z podpisem obojga rodziców prosimy złożyć w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie, do 23.06. Rozpatrywane będą jedynie kompletne karty!

Weryfikacja kart odbędzie się w dniach 28-29.06. 2022r.