Konkursy na stanowiska dyrektorów miejskich szkół i przedszkoli

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów miejskich szkół i przedszkoli.

Szczegóły w zarządzeniu: Zarządzenie Prezydenta Miasta