Akcja – Rekrutacja !!! Zapisy trwają!!!

rekrutacja

Rekrutacja do szkół podstawowych rusza 13 lutego i potrwa do 10 marca. Wyjątek stanowią klasy o profilu sportowym, do których rekrutacja zakończy się 23 lutego.

Wszelkie informacje o sposobie zapisu do klasy 1 w naszej szkole znajdą Państwo pod linkiem: https://sp11oswiecim.pl/zapisy/

Informacje o uzupełnieniu drużyn w klasie 4 znajdą Państwo pod linkiem: https://sp11oswiecim.pl/oferta/rekrutacja/

Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych Miasta Oświęcim w roku szkolnym 2023/24 prowadzona będzie z wykorzystaniem system elektronicznego “Nabór” firmy VULCAN.

Wszystkich rodziców i opiekunów prawnych kandydatów do szkół podstawowych zapraszamy do odwiedzenia strony www.oswiecim.podstawowe.vnabor.pl,

W systemie będzie możliwość potwierdzenia miejsca w szkole obwodowej (rejonowej) oraz ubiegania się o przyjęcie do szkoły spoza obwodu (rejonu).

Kandydaci mający specjalne potrzeby edukacyjne powinni osobiście złożyć wniosek wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną.