Książki też chcą mieć wakacje!

zwroty

Biblioteka prosi o zwrot wszystkich wypożyczonych książek do 17 czerwca, a podręczników do 22 czerwca. Rodziców bardzo proszę o zwrot książek za dzieci przebywające na zielonej szkole.W przypadku nieobecności bibliotekarza, książki można pozostawić na portierni lub w sekretariacie.