Nie jesteś sam

2015 pedagog (7)

W dniu 16 marca 2015 r. w szkole gościliśmy pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu Panią Kamilę Bandurską. Spotkanie odbywało się pod hasłem „Nie jesteś sam …” i brali w nim udział uczniowie klas III, IV, V i VI. Celem spotkania było wyrobienie wśród dzieci nawyków niesienia pomocy innym.

Pani Kamila Bandurska przedstawiła uczniom specyfikę pracy w GOPS i opowiedziała:
czym zajmuje się ośrodek
na jaki rodzaj pomocy mogą liczyć mieszkańcy gminy (zarówno dorośli jak i dzieci)
w jaki sposób zwracać się do ośrodka o pomoc
wyjaśniono pojęcie biedy, sieroctwa i osamotnienia
dzieci usłyszały też o sytuacjach stosowania przemocy, w których ośrodek interweniuje i stara się wesprzeć ofiary.

Zajęcia poświęcone problemowi samotności w społeczeństwie uwrażliwiły uczniów na drugiego człowieka i wzbudziły poczucie odpowiedzialności za ludzi, z którymi spotykamy się na co dzień. Nie możemy być obojętni wobec ludzkiego cierpienia. Po spotkaniu dzieci wiedzą kto może potrzebować pomocy i do jakich instytucji się o nią zwrócić.
W klasach IV wychowawcy przeprowadzili warsztaty na temat „Nie jesteś sam …”. Uczniowie dyskutowali w jaki sposób możemy pomagać ludziom potrzebującym i osamotnionym, zastanawiali się jak rozpoznać osobę osamotnioną, czy w ich najbliższym otoczeniu jest ktoś do kogo należałoby wyciągnąć pomocną dłoń.