Przeciw mowie nienawiści – nauczyciele w Instytucie Praw Człowieka

indeks

W dniach 22-23 listopada w oświęcimskiej Galerii Książki odbywało się seminarium naukowe na temat „Komparatystyczne studia nad ludobójstwem. Ludobójcza mowa nienawiści” zorganizowane przez Oświęcimski Instytut Praw Człowieka, w którym uczestniczyli nauczyciele języka polskiego naszej szkoły.

W trakcie seminarium wybitni naukowcy, kulturoznawcy i dziennikarze wygłosili referaty, w których poruszali trudne i bolesne tematy nienawistnych treści umieszczanych w ramach propagandy państwowej, w przekazach medialnych, podręcznikach szkolnych, w tekstach kultury popularnej, a nawet w traktatach naukowych. Pokazywali, jak milczące przyzwolenie na zło wyrażane słowami przekładało się na złe, okrutne działania niszczące życie tysięcy a nawet milionów ludzi, jak krzywdzące, niesprawiedliwe stereotypy usprawiedliwiały prześladowania i zbrodnie.

Warto wciąż przypominać przede wszystkim bardzo młodym ludziom, że złe słowo może ranić boleśniej niż przemoc fizyczna i zwykle bywa także kamyczkiem uruchamiającym lawinę czyjegoś cierpienia.

Udział naszych nauczycieli w seminarium był jednym z wielu przejawów współpracy „Jedenastki” z Oświęcimskim Instytutem Praw Człowieka.

Dodatkowe informacje pod linkiem: http://www.oipc.pl/Ludobojcza-mowa-nienawisci-290.html