Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia…

przestrzeganie prawa (7)

W dniu 11 lutego 2015 r. w klasach III-VI odbyły się zajęcia warsztatowe prowadzone przez Panią Katarzynę Rosiek – studentkę trzeciego roku prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Temat zajęć brzmiał : „Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia…”. Uczniowie dowiedzieli się co oznacza pojęcie prawa i gdzie na co dzień spotykamy się z prawem. Poznali również podstawowe akty prawne, w których zawarte są nasze prawa i obowiązki. Przedstawiono też kwestie łamania prawa, gdy nie stosujemy się do określonych praw i wówczas nakładane są na nas sankcje czyli kary. Wspólnie przeanalizowano konkretne przykłady złamania prawa przez bardzo młodych ludzi i konsekwencje jakie z tego tytułu ponoszone są przez dzieci i ich rodziców.

Galeria zdjęć