Rekrutacja do oddziałów sportowych na rok szkolny 2016/2017

ogłoszenie dla rodzica

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Oświęcimiu, informuje że rekrutacja do:
– klasy pierwszej – oddział z innowacją minihokeja,
– klasy czwartej – oddział sportowy z dyscyplinami hokej na lodzie i piłka siatkowa dziewcząt będzie trwać od 01.03.2016 r. do 25.04.2016 r.

I. Rekrutacja do klasy I z innowacją pedagogiczną „Rozwój psychofizyczny dzieci klas I – III szkoły podstawowej z wykorzystaniem kształcenia ogólnego i minihokeja na lodzie.
1.Rekrutacja do oddziału klasy pierwszej, w którym będzie prowadzona innowacja pedagogiczna z minihokeja odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności.

2. Rekrutację do klasy pierwszej-oddziału z innowacją pedagogiczną minihokeja prowadzi się spośród uczniów własnej szkoły lub innych szkół. Zainteresowani rodzice/prawni opiekunowie kandydata składają do szkoły wniosek (wniosek_minihokej) wraz z załącznikami do dnia 1 kwietnia 2016r.
Szczegółowe kryteria i zasady określa Statut Szkoły/ Rozdział VI, § 24.

II. Rekrutacja do klasy IV – oddział sportowy.
1. W szkole są prowadzone oddziały sportowe o specjalności hokej na lodzie oraz piłka siatkowa dziewcząt począwszy od klasy czwartej działające na podstawie odrębnych przepisów.
2. Rekrutację do klasy czwartej – oddziału sportowego prowadzi się spośród uczniów własnej szkoły lub innych szkół. Zainteresowani rodzice/prawni opiekunowie kandydata składają do szkoły wniosek (wniosek_czwarta sportowa) do dnia 1 kwietnia 2016r.
Kandydaci do klasy sportowej muszą posiadać:
– bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim
– zaliczenie, ustalonych przez trenera, prób sprawności fizycznej,
pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów)
Szczegółowe kryteria i zasady określa Statut Szkoły/ Rozdział VI, § 25.
Wnioski przyjmuje sekretariat szkoły w następujących dniach:
poniedziałek – od 8.00 do 16.00, w pozostałe dni – od 7.00 do 15.00
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie:
trener hokeja na lodzie – Robert Piecha /609830994
trener piłki siatkowej – Marek Wasztyl /506144518

Serdecznie zapraszamy!