Zapisy do szkoły na rok szkolny 2016/2017

ogłoszenie dla rodzica

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Oświęcimiu informuje, że zapisy do klasy pierwszej dzieci z rocznika 2009 i 2010 odbędą się w dniach od 01.03.2016 r. do 01.04.2016 r.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 

Rekrutacja do klasy pierwszej ogólnodostępnej:
1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców (Zgłoszenie ucznia do SP z obwodu szkoły)
2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy I po złożeniu przez rodziców wniosku (Zgłoszenie ucznia do SP spoza obwodu szkoły) oraz po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, o ile placówka będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami.
Szczegółowe kryteria i zasady określa Uchwała nr XV/275/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 listopada 2015 r. (kryteria rekrutacyjne) i Zarządzenie nr 0050.7.2016 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 26 stycznia 2016 r ( Zarządzenie Prezydenta Miasta)

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat szkoły w godzinach:
poniedziałek – od 8.00 do 16.00
w pozostałe dni – od 7.00 do 15.00
Uwaga:
Zapisu dzieci do szkoły z obwodu dokonuje się na podstawie dowodu tożsamości rodzica, a dzieci zamieszkałe poza obwodem na pisemny wniosek rodzica oraz za okazaniem aktu urodzenia dziecka.
Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście, telefonicznie /844 56 91/ oraz na stronie internetowej www.sp11oswiecim.pl w zakładce Oferta/Rekrutacja.

 

Serdecznie zapraszamy
Danuta Skrzypecka
dyrektor szkoły