Spotkanie z policjantem

cyberprzemcd

W dniu 7 lutego uczniowie klas VI spotkali się z policjantem z Wydziału ds. Nieletnich panem Adamem Stankiem. Tematem spotkania była: „Cyberprzemoc i odpowiedzialność nieletnich wobec prawa” .Uczniowie wspólnie z policjantem przeanalizowali wiele sytuacji z życia codziennego, o których nawet nie mieli świadomości, że są to sytuacje, w których można przekroczyć prawo. Padły pytania, na które nasz gość cierpliwie i wyczerpująco udzielał odpowiedzi. Klasa VIIIa w tym dniu również miała ciekawe spotkanie z panem policjantem. Poruszono temat cyberprzemocy, dyskryminacji i odpowiedzialności wobec prawa.