Wycieczka do Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu

W dniu 15 lutego 2019r. uczniowie z klas VIII odwiedzili Zespól Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu. Uczniowie mogli zobaczyć bardzo dobrze wyposażone warsztaty, w których młodzież pracuje pod nadzorem wykwalifikowanych nauczycieli często absolwentów tej właśnie szkoły. Zobaczyli specjalistyczny sprzęt, maszyny produkcyjne i specyfikę pracy w danym zawodzie. Poznali trzy specjalności: mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, operator obrabiarek skrawających. Uczniowie zostali oprowadzeni po placówce. Cała szkoła zrobiła duże wrażenie, na naszych uczniach. Czas pokaże, czy któryś z nich od września rozpocznie w niej naukę?