Sprawdzian szóstoklasisty 2014/2015

ogłoszenie dla rodzica

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

W związku z nowa formą przeprowadzania sprawdzianu po klasie szóstej w bieżącym roku szkolnym 2014/2015 , przedstawiamy kilka niezbędnych informacji:

 • Sprawdzian jest powszechny i obowiązkowy. Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej,

 • Obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczania: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

 • Sprawdzian składa się z dwóch części, obie przeprowadzane są jednego dnia.

  • Część 1. obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki i trwa 80 minut.

  • Część 2. obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego) i trwa 45 minut.

  • Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą.

 • Zadania z języka polskiego i matematyki mają formę zamkniętą i otwartą, mogą być oparte na tekstach lub informacjach z zakresu historii lub przyrody. Zadania z języka obcego nowożytnego  mają formę zamkniętą.

 • Prace uczniów ocenia zespół egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów.

 • Wynik jest wyrażony w procentach i składa się z wyniku ogólnego z pierwszej części wraz z wyszczególnieniem wyników z języka polskiego i matematyki oraz wyniku z drugiej części.

 • Szczegółowy opis wymagań, kryteriów oceniania, formy przeprowadzania sprawdzianu oraz przykłady zadań znaleźć można w informatorze o sprawdzianie na stronie www.oke.kraków.pl w zakładce „Sprawdzian w klasie VI”

 • W bieżącym roku szkolnym sprawdzian odbędzie się 1 kwietnia 2015r.

Więcej informacji na stronie www.oke.krakow.pl