Śpiewanie pieśni partiotycznych w OCK

2014 pieśni ock

Tradycją lat ubiegłych w ramach obchodów Święta Niepodległości dnia 10 listopada 2014 r. w sali widowiskowej Oświęcimskiego Centrum Kultury zespół muzyczny „NUTKA” z naszej szkoły brał udział we wspólnym śpiewaniu polskich pieśni patriotycznych.

“Wspólne śpiewanie” w Oświęcimiu odbyło się przy udziale połączonych chórów m.in.: Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 9, Szkoły Podstawowej nr 11, Zespołu Szkół nr 1, Miejskiego Gimnazjum nr 2, nr 4 oraz mieszkańców miasta.

Podczas tej uroczystości chóry wspólnie zaśpiewały 7 pieśni patriotycznych:

  1. „Wojenko, wojenko”
  2. „O mój rozmarynie”
  3. „Przybyli ułani”
  4. „Rozkwitały pąki białych róż”
  5. „Piechota”
  6. „Marsz Polonia”
  7. „Pierwsza Brygada”.

Każda pieśń była poprzedzona słowem wiążącym, wzmianką o autorach, bohaterach i historii pieśni.

Na imprezę przybyli zaproszeni goście: władze miejskie, kombatanci, dyrektorzy szkół, uczniowie reprezentujący szkoły podstawowe, gimnazjalne oraz licea, a także mieszkańcy Oświęcimia. Wszyscy uczestnicy otrzymali śpiewniki patriotyczne i chętnie włączali się do wspólnego śpiewu.

W dniu 11 listopada uczniowie naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym wzięli udział w uroczystościach z okazji 96 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Rozpoczęła je msza święta za Ojczyznę w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych Księży Salezjanów, poprzedzona wspólnym śpiewem pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołów muzycznych ze szkół podstawowych i Zespołu Szkół nr 1 oraz Miejskiego Gimnazjum nr 2 ,w tym też naszego zespołu „NUTKA”.

Po mszy św. nastąpiło przejście parady patriotycznej z udziałem mieszkańców ulicami Starego Miasta w kierunku Placu Kościuszki i złożenie kwiatów pod obeliskiem Niepodległości przy ul. Dąbrowskiego. Na Placu Tadeusza Kościuszki po odegraniu Hymnu Państwowego i wystąpieniu Prezydenta Miasta nastąpiło złożenie kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza przez przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, organizacji, stowarzyszeń, szkół, w tym naszej szkoły oraz organizacji społecznych. Była to cenna lekcja patriotyzmu dla naszych uczniów.