Stowarzyszenie Szansa zaprasza na zajęcia

ogłoszenie dla rodzica

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją zadania na prowadzenie placówek wsparcia dziennego Stowarzyszenie Szansa informuje, że prowadzi na terenie Miasta Oświęcim dwie placówki:

  • Placówkę Wsparcia Dziennego o charakterze opiekuńczym – Kreatywne Centrum Rozwoju przy ulicy Zagrodowej 1,
  • Placówkę Wsparcia Dziennego o charakterze specjalistycznym – Warsztatowe Centrum Kreatywności przy ulicy Więźniów Oświęcimia 10.

Placówki zapewniają dzieciom opiekę i wychowanie od poniedziałku do piątku w godzinach:

  • Kreatywne Centrum Rozwoju – od poniedziałku do czwartku od 12:00 do 17:00 oraz w piątki od 11:00 do 16:00, zaś w dni wolne od nauki szkolnej od 9:00 do 15:00.
  • Warsztatowe Centrum Kreatywności – od poniedziałku do czwartku od 11:00 do 17:00 oraz w piątki od 10:00 do 16:00, zaś w dni wolne od nauki szkolnej od 9:00 do 15:00.

Udzielamy pomocy w odrabianiu zadań domowych, nauce, a także organizujemy czas wolny, umożliwiamy rozwój zainteresowań, poprzez prowadzenie warsztatów między innymi plastyczno-technicznych, kulinarnych, teatralno-filmowych, sportowych. W placówce specjalistycznej prowadzimy również zajęcia psychoprofilaktyczne, profilaktyczne z elementami socjoterapii, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne. Istnieje również możliwość skorzystania z warsztatów dla rodziców, prowadzonych przez psychologa. Każdego dnia zapewniamy dzieciom posiłek.

Udział w zajęciach w naszych placówkach jest bezpłatny.Szczegóły na plakacie poniżej.

plakat placówki 2022