Żołnierze 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej z wizytą w szkole

wojsko

25 października żołnierze 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej przeprowadzili w klasach 1-3 i 4-8 zajęcia na temat zawodu żołnierza, istoty pracy w służbie mundurowej.

Szczególne zainteresowanie wzbudziła prezentacja elementów umundurowania i wyposażenia żołnierza. Uczniowie mieli okazję założenia hełmu, kamizelki taktycznej, plecaka wojskowego czy maski przeciwgazowej. Były ćwiczenia sprawnościowe, a także liczne pytania i odpowiedzi zaspakajające uczniowską ciekawość.

Galeria zdjęć