WAŻNE !!! Polisa NNW dla dzieci i młodzieży dobiega końca !!!

ogłoszenie dla rodzica

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że polisa ubezpieczeniowa dla dzieci i młodzieży z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków z ubiegłego roku wygasa 30 września 2017 r.  Szkoła nie będzie pośredniczyła w zawarciu ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży na kolejny rok szkolny.

Przypominam, że ubezpieczenie NNW dla dzieci  i młodzieży jest całkowicie dobrowolne,      a to oznacza, że decyzję w sprawie ubezpieczenia swojego dziecka podejmuje rodzic. Ubezpieczając dziecko indywidualnie, proszę wziąć pod uwagę wariant obejmujący uprawianie sportu.

Z poważaniem

Danuta Skrzypecka

dyrektor szkoły