“WYPRAWKA SZKOLNA” NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ogłoszenie dla rodzica

W przyszłym roku szkolnym 2015/2016 będzie realizowany w Szkole Podstawowej nr 11 w Oświęcimiu „Rządowy program pomocy uczniom” – „Wyprawka szkolna”, polegający na dofinansowaniu kosztów zakupu podręczników szkolnych.

Program ten przeznaczony jest dla dzieci z rodzin, w których dochód na 1 członka rodziny nie przekracza 574.00 zł. netto- (dotyczy dzieci z klas III)

Jeśli Państwo spełniają warunek: w/w kryterium dochodowe i są zainteresowani taką formą pomocy, prosimy o pilny kontakt z pedagogiem szkolnym w Szkole Podstawowej nr 11 celem zgłoszenia dziecka do programu i złożenia dokumentacji.