Tydzień Kultury Języka Polskiego

konkurs (1)

Im sprawniejszy język, tym nasz kontakt z innymi ludźmi będzie skuteczniejszy i łatwiejszy. Język jest podstawowym narzędziem naszego funkcjonowania w społeczeństwie, a granice naszego języka są granicami naszego świata. Przecież myślimy właśnie w języku. Praca nad językiem jest zatem najefektywniejszą pracą nad myślą, nad naszym intelektem! O tym nie można zapominać!”

prof. Jan Miodek

W ramach Tygodnia Kultury Języka Polskiego , w dniach 18-22 V 2015r.odbędą się następujące konkursy polonistyczne dla uczniów klas IV-VI

  • literacki pt. „ Magiczne miejsca mojej małej ojczyzny .To miejsce w Oświęcimiu mnie urzekło”- opis

(prace należy napisać na komputerze i dostarczyć do nauczycielek języka polskiego do

22 maja 2015r.Do opisu można dołączyć fotografie, które wzbogacą opis),

  • językowy pt. „ Z językiem za pan brat”.

( eliminacje odbędą się 18 V 15r. o godz.8:00 w sali 32, finał -21 V 15 r., o godz.11:45

w bibliotece),

  • ortograficzny pt. „Znam ortografię na 5”

(20 V 15 r. tj środa, o godz. 11:45 w bibliotece; zapraszamy po 3 przedstawicieli klas ).

Serdecznie zachęcamy dzieci do udziału w konkursach i do …poprawnego posługiwania się polszczyzną na co dzień.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKOWEGO