Zebrania 14 stycznia

ogłoszenie dla rodzica

14 stycznia 2016r.

ZEBRANIA godz. 17:00

kl. IV a – mgr Zdzisława Rosiek – s. 29
kl. IV b – mgr Elżbieta Kurzak – s. 26
kl. V a – mgr Claudia Dudkiewicz – s. 40
kl. V b – mgr Joanna Kotlarczyk – s. 25
kl. V c – mgr Małgorzata Górowicz – s. 31
kl. V d – mgr Aleksandra Krawczyk – s. 32
kl. VI a – mgr Izabella Krzanak – s. 33
kl. VI b – mgr Beata Latko – s. 30
kl. VI c – mgr Wioleta Guzdek – s. 27
Dyżur dyrektora:

mgr Danuta Skrzypecka – 17:00 – 18:30

Dyżur wicedyrektora:

mgr Grażyna Marchalewicz – 15:30 – 17:00