Zebrania

ogłoszenie dla rodzica

Klasy I – III 

11 września 2019

godz. 17:00

Klasy IV – VIII

12 września 2019

godz. 17.00