Pokaż tylko ogłoszenia

Bal karnawałowy

Szkolne walentynki (14)

20 lutego w naszej szkole odbył się bal. Uczniowie w pięknych i oryginalnych przebraniach pląsali w rytm najnowszych przebojów. Przyglądali się uważnie swoim strojom, ponieważ każdy mógł oddać głos na najciekawsze przebrania. Okazało się, że większość uczniów wskazała Anię przebraną za Dementora i Kacpra w stroju konia. Zwycięzcy otrzymali symboliczne korony i słodycze. Dodatkową atrakcją balu było składanie dedykacji do piosenek. Zabawa cieszyła się tak dużą popularnością, że DJ nie nadążał z odbieraniem i przekazywaniem życzeń. Uśmiechnięci i zmęczeni wróciliśmy do domu marząc już o kolejnym karnawale.

Galeria zdjęć

Poczta walentynkowa

Szkolne walentynki (18)

Jak co roku i tym razem zorganizowaliśmy w naszej szkole pocztę walentynkową. Każdy mógł za jej pośrednictwem przekazać życzenia osobie lub osobom, które daży szczególną sympatią. Uczennice do specjalnie przygotowanej skrzynki zbierały życzenia, które następnie zostały posegregowane i dostarczone adresatom. Każdy z niecierpliwością czekał na ten moment, licząc na liścik od ukochanej osoby. Po uśmiechach mogliśmy stwierdzić, że Amorowi udało się dosatrczyć odpowiednie wiadomości :)

ROBOTIM – zajęcia odwołane

ogłoszenie dla rodzica

“Firma RoboTim informuje że w semestrze letnim nie będzie organizować zajęć z robotyki dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 11 w Oświęcimiu.Zajęcia zostaną wznowione wraz z nowym rokiem szklonym 2017/2018. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w naszych zajęciach.” Więcej informacji na stronie http://robotim.pl/?p=336

                                                                         Jarosław Knapik

                                                                         (właściciel firmy)

Zmiany w podziale godzin od 27 lutego

ogłoszenie dla rodzica

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami w podziale godzin klas 4-6

Plan lekcji kl. 4-6 od 27 lutego

Rekrutacja 2017/2018

ogłoszenie dla rodzica

Zapisy do klasy pierwszej dzieci z rocznika 2010 –  rok szkolny 2017/2018

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów dla szkół z terenu miasta ustali Prezydent Miasta Oświęcim.

WAŻNE! Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, od roku szkolnego 2017/2018 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

I. Rekrutacja do klasy pierwszej ogólnodostępnej:
1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.

Wzór zgłoszenia /Obwody szkół miejskich

2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy I po złożeniu przez rodziców wniosku oraz po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, o ile placówka będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami. Wnioski będzie można składać od 13 marca 2017 r. do 31 marca 2017 r. Wzór wniosku oraz kryteria przyjęć będą ogłoszone na początku marca 2017 r. W rekrutacji nie bierze się pod uwagę kolejności składania wniosków.

II. Rekrutacja do klasy I z innowacją pedagogiczną „Rozwój psychofizyczny dzieci klas I – III szkoły podstawowej z wykorzystaniem kształcenia ogólnego i minihokeja na lodzie.

1.Rekrutacja do oddziału klasy pierwszej, w którym będzie prowadzona innowacja pedagogiczna z minihokeja odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności.
2. Rekrutację do klasy pierwszej-oddziału z innowacją pedagogiczną minihokeja prowadzi się spośród uczniów własnej szkoły lub innych szkół. Zainteresowani rodzice/prawni opiekunowie kandydata składają wniosek o przyjęcie w sekretariacie szkoły.

III. Rekrutacja do klasy IV – oddział sportowy
1. Szkoła prowadzi oddział sportowy o specjalności hokej na lodzie począwszy od klasy czwartej działający na podstawie odrębnych przepisów.
2. Rekrutację do klasy czwartej – oddziału sportowego prowadzi się spośród uczniów własnej szkoły lub innych szkół. Zainteresowani rodzice/prawni opiekunowie kandydata składają wniosek o przyjęcie w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie:
trener hokeja na lodzie – Robert Piecha /609830994

Szczegółowe informacje i wzory dokumentów w terminie późniejszym.

Serdecznie zapraszamy.
Danuta Skrzypecka
dyrektor szkoły

Zmiany w podziale godzin od 20 lutego

ogłoszenie dla rodzica

Od 20 lutego niewielkim modyfikacjom ulega podział godzin w kl. 1-6. Bardzo prosimy o zapoznanie się z siatką godzin poniżej.

Plan lekcji kl 1-3

Plan lekcji 4-6

 

Pani Dyrektor i Zespół ds. Promocji szkoły w Radiu Oświęcim

bus

W Walentynki, Pani dyrektor Danuta Skrzypecka oraz przedstawicielki zespołu ds. promocji szkoły: p. Beata Latko oraz p. Aleksandra Krawczyk zostały zaproszone do Radia Oświęcim, aby opowiedzieć o nowej inicjatywie stowarzyszenia działającego przy naszej szkole. Chodzi mianowicie o zakup busa, którym nasi uczniowie mogliby dojeżdżać na lodowisko oraz różnego typu zawody i wycieczki. Panie zachęcały, aby wesprzeć nasz cel środkami w ramach przekazania 1% podatku.

Cały wywiad można posłuchać pod linkiem:

http://archiwum.radiooswiecim.pl/audycja/zycie-miasta-szkola-podstawowa-nr-11-1-podatku

“Pięknie mówię, pięknie czytam”- innowacja pedagogiczna w nowym roku szkolnym

16831599_1596986286997813_1586075296_n

Piękna mowa i sprawność artykulacyjna jest w dzisiejszym świecie niezmiernie ważna. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, proponujemy Państwu, we wszystkich klasach pierwszych innowację pedagogiczną pt. „Pięknie mówię, pięknie czytam”. Program edukacji wczesnoszkolnej zostanie wzbogacony o elementy z zakresu terapii logopedycznej oraz ogólnorozwojowej. Proponujemy zajęcia grupowe prowadzone przez logopedę, na których uczniowie będą doskonalić dykcję i ćwiczyć prawidłową artykulacje głosek. Będą prowadzone ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, głosowe, relaksacyjne i rozluźniające mięśnie aparatu mowy.  Dodatkowo wzbogacimy program o elementy logorytmiki, która jest połączeniem rytmiki z terapią logopedyczną i składa się na nią szereg ćwiczeń muzyczno-ruchowych. W programie pojawią się także ćwiczenia kaligrafii i pięknego pisania, które usprawniają rękę i ćwiczą koncentrację. Dodatkowo proponujemy ćwiczenia stymulujące lewą półkulę mózgu,  które są bardzo dobre dla dzieci zagrożonych dysleksją. Zadania tego typu rozwijają umiejętności wzrokowe, motoryczne,  sekwencyjne oraz koordynację wzrokowo-ruchową, sprzyjają w nauce matematyki. W programie zawarty jest również krótki kurs języka migowego, uczący dzieci podstawowych słów i zwrotów oraz uwrażliwiający na sytuację i los ludzi niepełnosprawnych.

Nowy Rok – nowy cel!

bus

Szanowni Państwo!

Nasze postanowienie noworoczne ma szansę na realizację tylko z pomocą wszystkich Rodziców, Przyjaciół, Sympatyków naszej szkoły!

Potrzebujemy Waszej pomocy, bo….

Pragniemy ułatwić naszym dzieciom drogę przez trudy do gwiazd.

PLANUJEMY ZAKUP BUSA!!!

W naszych planach jest zakup pojazdu do przewozu ok. 25 osób, który będzie wykorzystywany do dowozu dzieci na konkursy, lodowisko, do kina, teatru, wycieczki itp. Akcję zaczynamy od przekazania 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Szkole ,,Małopolska” w ramach rozliczenia z ,,fiskusem” My już przeznaczyliśmy swój procent na ten cel. A Państwo?

Szczegółowe informacje ,,Jak przekazać 1%” dostępne są na stronie  https://sp11oswiecim.pl/stowarzyszenie/jak-przekazac-1/

Dyrekcja SP nr 11 w Oświęcimiu,

Danuta Skrzypecka

Przewodniczący SPSM

Robert Płaczek

Zespół ds. promocji szkoły

Wielka Liga Czytelników

wlcz_small

Nasza Szkoła bierze udział w ogólnopolskim konkursie czytelniczym “Wielka Liga Czytelników”. Na etapie szkolnym, chętni uczniowie w kategoriach klas 1-3 i 4-6 mieli za zadanie przeczytać 10 wybranych książek i rozwiązać do nich test. Konkurs promuje czytelnictwo wśród rodzin. Kilkunastu uczniów zgłosiło chęć uczestnictwa, ale tylko 3 z nich wytrwała do samego końca. Miło mi poinformować, że do kolejnego, wojewódzkiego etapu konkursu zakwalifikowały się następujące uczennice: Zuzanna Pacocha 4b, Julia Guja 6d, Julia Hutny 6d.

Agnieszka Pomietlak

1 19 20 21 22 23