Pokaż tylko ogłoszenia

Zwrot książek i podręczników! Aktualizacja

ogłoszenie dla rodzica

W związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w Polsce oraz mając na względzie bezpieczeństwo uczniów, rodziców i nauczycieli, za kilka dni rozpocznie się proces zwrotu książek i podręczników do biblioteki szkolnej. Szczegółowe procedury i harmonogram znajduje się poniżej.

Procedury zwrotów książek i podręczników

Harmonogram

Już prosi się uczniów oraz rodziców i opiekunów o przygotowanie do tej procedury. Szczegółowy wykaz podręczników znajduje się w Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2019, (oddajemy bez podręcznika do religii) . Będą przyjmowane tylko całe komplety. Podręczniki zniszczone i zagubione należy odkupić. Uprzejmie prosimy o przejrzenie biurek, szafek i półek w celu odszukania wszystkich wypożyczonych lektur i innej literatury w tym słowników. Książki te należy składać w specjalnym do tego celu przygotowanym kartonie obok sekretariatu w godzinach pracy szkoły. W celu uzyskania informacji o książkach do zwrotu proszę pisać poprzez Librus lub pocztę biblioteka@sp11oswiecim.pl.

Bardzo prosimy o sumienne podejście do tematu mając na uwadze bezpieczeństwo nas wszystkich.

Zwrot książek i podręczników4

Agnieszka Pomietlak

Biblioteka SP 11

Procedury bezpieczeństwa uczniów i rodziców

ogłoszenie dla rodzica

Według nowego rozporządzenia MEN, od 25 maja rozpoczynają konsultację klasy 8, a od 1 czerwca pozostałe klasy. Bardzo prosimy uczniów oraz rodziców o zapoznanie się z poniższymi procedurami oraz załącznikami.

Procedura bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Przed egzaminem…!

ogłoszenie dla rodzica

wytyczne

Tydzień Bibliotek 2020

jolanta_rozacka

Od 8 do 15 maja trwa XVII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek . Tegoroczne hasło to “Zasmakuj w bibliotece”. Jesteście głodni wiedzy? Zasmakujcie w bibliotece i …książkach. Poniżej ciekawe linki.

https://www.polityka.pl/galerie/1673214,1,13-najdziwniejszych-ksiazek-swiata.read

https://www.gandalf.com.pl/blog/ciekawostki-o-ksiazkach-od-gutenberga-do-e-booka/

plakat akcji pochodzi ze strony www.sbp.pl

Ogłoszenie!!!

ogłoszenie dla rodzica

Uwaga!!!

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 20 marca 2020r. lista uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do kl. I zostanie opublikowana przez komisję rekrutacyjną 26.06.2020r., natomiast lista uczniów przyjętych i nieprzyjętych w dniu 1.07.2020r.

Półkolonia – ogłoszenie

ogłoszenie dla rodzica

Ogłoszenie!!!

Informujemy rodziców i opiekunów, że wydawanie kart na półkolonię zostaje wstrzymane do odwołania.

Dyrektor szkoły

Grafik zajęć online!

keyboard-886462_640

Drodzy Rodzice!

Wprowadzamy grafik zajęć online, który otrzymacie od wychowawców. Zajęcia online będą prowadzone przez każdego nauczyciela zgodnie z podanym rozkładem. Rozumiemy, że nie zawsze istnieje możliwość uczestnictwa dziecka w tych zajęciach, dlatego też prosimy nie martwić się jeżeli uczeń nie weźmie udziału w lekcji online. Uważamy, że zajęcia w czasie rzeczywistym ułatwią dzieciom rozwiązywanie zadań, a rodziców odciążą w pracy z dzieckiem. Nadal pozostajemy przy ustalonym sposobie wyznaczania materiału do realizacji, czyli:
1.TERMINARZ
2.WIADOMOŚCI
3.MODUŁ ZADANIA
W czasie zajęć online nie pojawi się nic innego niż materiał, który nauczyciel wskaże w TERMINARZU, tak aby dzieci, które nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach online nic nie traciły i nie miały poczucia wykluczenia cyfrowego.
Przypominamy tym uczniom, którzy nie zalogowali się jeszcze do swoich szkolnych skrzynek, aby w miarę możliwości zrobili to bez zbędnej zwłoki. Uczestnictwo w zajęciach online w Google Classroom nie jest możliwe bez uprzedniego uruchomienia swojej szkolnej skrzynki.
Wychowawcy oraz pomoc techniczna dostępna na techniczne@sp11oswiecim.pl z chęcią udzielą pomocy w pierwszym logowaniu do skrzynek. Wszyscy nauczyciele uczestniczą w zebraniach Rady Pedagogicznej online zatem wykorzystując własne doświadczenie w spotkaniach online udzielą pomocy w obsłudze Google Classroom.

Ważne ogłoszenia!!!

ogłoszenie dla rodzica

24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację rozporządzenia na mocy którego do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka nadal będzie odbywać się na odległość. Ponadto, dyrektor CKE wydał komunikat w sprawie harmonogramu egzaminów. Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br.
W głównym terminie:
1. język polski – 16 czerwca 2020 r.
(wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 17 czerwca 2020 r.
(środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 18 czerwca
2020 r. (czwartek) – godz. 9:00
W terminie dodatkowym:
1. język polski – 7 lipca 2020 r.
(wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 8 lipca 2020 r.
(środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 9 lipca
2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty do 31 lipca 2020 r.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń do 31 lipca 2020 r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym do 31 lipca 2020 r.

Studenci pomogą młodszym kolegom

ogłoszenie dla rodzica

“W związku z panującą epidemią i wynikającymi z niej kłopotami w edukacji, absolwenci i studenci Politechniki Warszawskiej oraz innych uczelni wspierani przez pracowników politechniki, postanowili pomóc uczniom, rodzicom i nauczycielom w zdalnej edukacji przedmiotów ścisłych.” Takie słowa skierował do dyrektorów szkół Pan Paweł Leszek pomysłodawca POLinfo.eu. Poniżej treść listu:

“Serdecznie zapraszamy uczniów klas 7 i 8 do udziału w zajęciach online organizowanych przez studentów ponad 20 uczelni, głównie Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Mamy trzy główne cele:

  1. Częściowe odciążenie nauczycieli w prowadzeniu zajęć zdalnych.
  2. Zainspirowanie młodzieży do szerszego poznania i lepszego zrozumienia przedmiotów ścisłych.
  3. Efektywne wykorzystanie w trakcie epidemii czasu uczniów – przyszłych studentów.

 

W 2017 roku na bazie najlepszych światowych rozwiązań, po wielu latach przygotowań, w oparciu
o doświadczenie i infrastrukturę Politechniki Warszawskiej powstał portal POLinfo.eu oferujący uczniom zajęcia z przedmiotów politechnicznych przez Internet. 11 marca 2020r. po ogłoszeniu tymczasowego zamknięcia szkół postanowiliśmy pomóc wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom w zdalnej edukacji przedmiotów ścisłych. W tym celu zmodyfikowaliśmy nasz portal, aby był przystosowany do nauki w wariancie „Zostań w domu”.

11 marca 2020r na POLinfo.eu znajdowało się ponad 6.000 materiałów oraz linków do materiałów
z chemii, fizyki, informatyki i matematyki.

Obecnie trwa rekrutacja na zajęcia online w dniach 20-26 kwietnia 2020r.

Szczegóły na stronie www.polinfo.eu.

 

 

Weekend z grami planszowymi – akcja szkolna

competition-3061509_640

Gry planszowe to najpopularniejsze gry towarzyskie. Historia gier planszowych pochodzi z czasów starożytnych. Najprawdopodobniej grano w nie już w Mezopotamii ok. 5000 lat temu. Najstarszy komplet do gry znaleziono w grobowcach królewskich z Ur z około 2600 roku p.n.e. Różne odmiany szachów i warcabów trafiły do Polski już w czasach piastowskich. Ceniono zwłaszcza te gry, które uczyły logicznego myślenia i dawały intelektualną satysfakcję. W XIX i XX wieku w Europie wielką popularnością cieszyły się towarzyskie gry przygodowe, w których piony przesuwano o liczbę pól zgodną z liczbą wyrzuconych na kostce oczek. Największą popularnością cieszą się gry, w których nie ważny jest wynik, co możliwość przebywania z przyjaciółmi w atmosferze zabawy połączonej z pewnym wysiłkiem umysłowym np. Scrable.

W związku z tym, że od kilku tygodni komputery i smartfony stały się dla nas narzędziem ciągłej pracy i nauki, ogłaszam najbliższy weekend 18-19 kwietnia szkolnym “Weekendem planszówek”. Zachęcam do wspólnej gry i zabawy, a efekty wspólnej rywalizacji utrwalcie na zdjęciach. Zdjęcia z domowych rozgrywek wysyłajcie na adres biblioteka@sp11oswiecim.pl. Zrobimy potem pamiątkową galerię zdjęć na stronie internetowej szkoły.

Zapraszam serdecznie

Agnieszka Pomietlak

1 2 3 6