Pokaż tylko ogłoszenia

UWAGA ZMIANA TERMINU!

ogłoszenie dla rodzica

Zebranie w sprawie „zielonej” szkoły w Jarosławcu odbędzie się 28 maja 2015r. o godz. 17:00 w jadalni.

Debata szkolna

debata szkolna 2015 (5)

W dniu 13 maja 2015 odbyła się debata uczniowska w ramach realizacji jednego z zadań projektu: „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Tematem debaty były zajęcia pozalekcyjne. Koordynatorem naszych działań była Pani Anna Hejda

Czytaj dalej »

Tydzień Kultury Języka Polskiego

konkurs (1)

Im sprawniejszy język, tym nasz kontakt z innymi ludźmi będzie skuteczniejszy i łatwiejszy. Język jest podstawowym narzędziem naszego funkcjonowania w społeczeństwie, a granice naszego języka są granicami naszego świata. Przecież myślimy właśnie w języku. Praca nad językiem jest zatem najefektywniejszą pracą nad myślą, nad naszym intelektem! O tym nie można zapominać!”

prof. Jan Miodek

W ramach Tygodnia Kultury Języka Polskiego , w dniach 18-22 V 2015r.odbędą się następujące konkursy polonistyczne dla uczniów klas IV-VI

  • literacki pt. „ Magiczne miejsca mojej małej ojczyzny .To miejsce w Oświęcimiu mnie urzekło”- opis

(prace należy napisać na komputerze i dostarczyć do nauczycielek języka polskiego do

22 maja 2015r.Do opisu można dołączyć fotografie, które wzbogacą opis),

  • językowy pt. „ Z językiem za pan brat”.

( eliminacje odbędą się 18 V 15r. o godz.8:00 w sali 32, finał -21 V 15 r., o godz.11:45

w bibliotece),

  • ortograficzny pt. „Znam ortografię na 5”

(20 V 15 r. tj środa, o godz. 11:45 w bibliotece; zapraszamy po 3 przedstawicieli klas ).

Serdecznie zachęcamy dzieci do udziału w konkursach i do …poprawnego posługiwania się polszczyzną na co dzień.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKOWEGO

“WYPRAWKA SZKOLNA” NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ogłoszenie dla rodzica

W przyszłym roku szkolnym 2015/2016 będzie realizowany w Szkole Podstawowej nr 11 w Oświęcimiu „Rządowy program pomocy uczniom” – „Wyprawka szkolna”, polegający na dofinansowaniu kosztów zakupu podręczników szkolnych.

Program ten przeznaczony jest dla dzieci z rodzin, w których dochód na 1 członka rodziny nie przekracza 574.00 zł. netto- (dotyczy dzieci z klas III)

Jeśli Państwo spełniają warunek: w/w kryterium dochodowe i są zainteresowani taką formą pomocy, prosimy o pilny kontakt z pedagogiem szkolnym w Szkole Podstawowej nr 11 celem zgłoszenia dziecka do programu i złożenia dokumentacji.

Ogłoszenie

ogłoszenie dla rodzica

Szanowni Państwo!

W dniu 20.05.2015r. o godzinie 17.00 w sali 41 odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów klasy IV, którzy w roku szkolnym 2015/2016 podejmą naukę w klasie sportowej o profilu hokej na lodzie.

Dyrekcja szkoły

Informacja dla rodziców

ogłoszenie dla rodzica

W związku z koniecznością inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych, proszę przypominać uczniom o konieczności zwrotu do biblioteki wszystkich wypożyczonych książek do 31 maja 2015 roku.

Dziękuję Agnieszka Pomietlak

Informacja dla rodziców

ogłoszenie dla rodzica

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje o możliwości uczestnictwa w projekcie „Pierwszy dzwonek” mającym na celu wsparcie uczniów z rodzin wielodzietnych 3+.
Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych, w tym szkolnych oraz pomocy dydaktycznych w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

Czytaj dalej »

Targi europejskie

DSCF8558

30 kwietnia w naszej szkole odbyły się Targi Europejskie. Uczniowie klas 4d,5a, 5b, 5c i 6b podzieleni na zespoły prezentowali wybrane państwa Europy i znanych pisarzy pochodzących z tych krajów. Wszystko rozpoczęło się od przygotowania stanowisk na których były wyeksponowane pięknie wykonane flagi, budowle i potrawy charakterystyczne dla danego państwa.

Czytaj dalej »

Tydzień ziemi

DSCF8508

W dniach 20 – 24 kwietnia w naszej szkole obchodziliśmy Tydzień Ziemi. Uczniowie brali udział w wielu przygotowanych działaniach.

20 kwietnia (PONIEDZIAŁEK)

  • Wystawa prac uczniowskich na temat: Parki Narodowe w Polsce, Dzień Ziemi, odnawialne i nieodnawialne źródła energii.

21 kwietnia (WTOREK)

  • Dzień z zagadką ekologiczną – uczniowie odpowiadali na pytania, rozwiązywali krzyżówki i rebusy. Bezkonkurencyjny okazał się Damian Nidecki z klasy 4b, który wygrał „zagadkowy konkurs”.

23 kwietnia (CZWARTEK)

  • Eliminacje do konkursu nt. „odnawialne i nieodnawialne źródła energii”.
  • Bieg patrolowy dla klas 4a, 4b i 4c, podczas którego uczniowe rozwiązywali zadania przyrodnicze i brali udział w konkurencjach sportowych.

24 kwietnia (PIĄTEK)

  • Finał konkursu nt. „odnawialne i nieodnawialne źródła energii”. Walka była wyrównana jednak najlepsi okazali się uczniowie klasy 5b, drugie miejsce zajęli przedstawiciele klasy 5c, a trzecie 4b.
  • Pokaz strojów z surowców wtórnych. Wszystkie ubiory były oryginalne, a projektanci prześcigali się w pomysłach. W efekcie wszyscy modele i modelki wyglądali pięknie, ale serca widowni podbił strój Karoliny Sarapaty z klasy 4d.

W tym tygodniu można było również wziąć udział w Sprzątaniu Świata, do którego zapraszamy jeszcze do 29 kwietnia.

Galeria zdjęć

Ewaluacja zewnętrzna pracy szkoły 4-18 maja 2015 r.

ogłoszenie dla rodzica

W dniach od 4-18 maja 2015 r. odbędzie się zewnętrzna ewaluacja pracy szkoły, którą przeprowadzą wizytatorzy Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Ewaluacja zewnętrzna jest ważnym elementem systemu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. Ma na celu gromadzenie informacji na temat jakości pracy szkół i funkcjonowania systemu edukacyjnego.

Wizytatorzy ds. ewaluacji starają się uzyskać pełny obraz funkcjonowania placówki. Rozmawiają z dyrekcją i nauczycielami, ale też z uczniami, rodzicami i partnerami placówki. Efektem ich pracy będzie raport, opisujący różne aspekty funkcjonowania szkoły. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wyrażenia swoich opinii, dzięki którym będziemy wzmacniać i rozwijać naszą społeczność szkolną.

Danuta Skrzypecka
Dyrektor szkoły

1 134 135 136 137 138 149